Logo

Dette aftryk blev senest opdateret den 26. juni 2023.

Ejeren af dette websted er:

ChemDry Danmark A/S
Beringvej 19, 8361 Hasselager
Danmark
E-mail: kd.yrdmehc@ofni
Telefonnummer: 70204418
VAT ID: Dk13890471

Den/de lovlige repræsentant(er) for ChemDry Danmark A/S:

Benjamin Larsen

1. Generel

1.1 Vi er registreret på CVR under licens- eller registreringsnummeret:

13890471

1.2 I overensstemmelse med forordningen om online tvistbilæggelse i forbrugeranliggender (ODR-forordningen):

Vi vil gerne informere dig om forbrugernes mulighed for at indgive klager til Europa-Kommissionens online platform til bilæggelse af tvister, som findes på følgende URL: ec.europa.eu/odr

Vi er ikke villige eller forpligtede til at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer ved et forbrugervoldgiftsnævn.